Pressinbjudan 25 september 2017: Eftermiddag om osteoporos

Osteoporos, eller benskörhet, är ett stort folkhälsoproblem. Varannan svensk kvinna och var fjärde man får under livet en benskörhetsfraktur och kvinnor efter klimakteriet är hårdast drabbade.

För att öka kunskapen om osteoporos arrangerar Länssjukhuset Ryhovs osteoporosmottagning och Hälsans vårdcentral 2 en eftermiddag om osteoporos.

Bland de inbjudna i målgruppen 75-80 år är intresset stort och platserna har snabbt fyllts av intresserade deltagare. Även medierna hälsas välkomna! 

Tid: 25 september 2017, klockan 13-15
Plats: Hälsans vårdcentrum, plan 1, Fabriksgatan 17, Jönköping

Ur programmet:

Klockan 13-14:  Indira Liesto, överläkare vid geriatriska kliniken, föreläser om benskörhet. Vi berättar också hur en så kallad dexa-mätning genomförs.

Klockan 14-15:  Mingel vid olika stationer där sjukgymnaster visar balansövningar och träning för bensköra. Vi kommer göra så kallade Frax-skattningar samt ha en station om matens betydelse liksom en station om rökning och alkohol.

Kontakt:

Cecilia Svensson, vårdenhetschef
cecilia.svensson@rjl.se
010-242 58 23