Pressinbjudan 27 september 2017: Studiebesök från Stockholms läns landsting

Välkommen att träffa regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm och regiondirektör Agneta Jansmyr som har besök av landstingsstyrelsens ordförande Irene Svenonius och landstingsdirektör Malin Frenning från Stockholms läns landsting.

Tid: Klockan 11.50, onsdag 27 september 2017

Plats: Entrén, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Under onsdagen är landstingsstyrelsens ordförande finanslandstingsråd Irene Svenonius och landstingsdirektör Malin Frenning från Stockholms läns landsting, på studiebesök hos Region Jönköpings län.

Under dagen träffar de regionstyrelsens ordförande regionrådet Malin Wengholm och regiondirektör Agneta Jansmyr för samtal om gemensamma frågor kring hälso- och sjukvård och regional utveckling.

Kontakt

Malin Wengholm, regionstyrelsens ordförande
0725-31 80 96

Regiondirektör Agneta Jansmyr
0730-92 40 70