Pressinbjudan 3 maj 2017 i Varberg: Skandinaviskt initiativ mot fästingburna infektioner

ScandTick Innovation är ett av de största pågående forskningsprojekten för att minska fästingrelaterade infektioner hos människor och djur. Onsdagen den 3 maj 2017 presenteras flera av delprojekten vid ett möte i Varberg. Medierna är välkomna att lyssna och intervjua forskarna.

Över 100 personer från universitet, sjukhus och myndigheter i Sverige, Norge och Danmark deltar i forskningsprojektet ScandTick Innovation om fästingar och fästingburna sjukdomar inom ÖKS-regionen i Skandinavien (Öresund, Kattegat och Skagerak) deltar. Det övergripande syftet är att minska förekomsten av fästingrelaterade infektioner hos människor och djur.

Bättre redskap

Det sker genom att ta fram bättre redskap för diagnostik, behandling och förebyggande åtgärder avseende fästingburna infektioner hos människor och djur, till exempel mot de sjukdomsframkallande mikroberna Borreliabakterier och TBE-virus. I projektet undersöks även människors attityder till fästingburna infektioner.

I projektet deltar elva svenska, danska och norska parter som tillsammans har en budget på 8,8 miljoner euro, huvudsakligen finansierat genom EU:s Interreg-program.

Projektet leds av Region Jönköpings län, Futurum – Akademin för hälsa och vård, och pågår mellan 1 september 2015 och 31 augusti 2018.

Medierna är välkomna!

Plats: Varbergs kusthotell, Varberg

Tid: Onsdag 3 maj 2017, klockan 14.00–16.40. Efter respektive presentationer och efteråt finns möjlighet att intervjua forskarna.

Kontakt

Per-Eric Lindgren, projektledare, professor: 0700-89 68 52
Ulla Hansson Green, projektkoordinator och kommunikatör: 0705-16 44 67
Stefan Wengelin, administrativ mötesarrangör: 0703-42 21 38