Pressinbjudan 30-31 maj 2017: Utvecklingskraft – hälso- och sjukvårdens verkliga förbättringsmöjligheter sätts i fokus!

För fjortonde året i rad arrangerar Region Jönköpings län den nationella konferensen Utvecklingskraft. 30–31 maj 2017 samlas personer som arbetar inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg från hela Sverige för att lära av varandra och låta sig inspireras. Årets tema är ”Tillsammans för en god och jämlik hälsa”.

I år arrangeras Utvecklingskraft tillsammans med nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård, HFS. Det unika med sammanslagningen av Utvecklingskraft och Nationell HFS-konferens är mötet mellan kvalitetsarbete, hälso- och sjukvårdsutveckling, kopplingen med det samhällsriktade arbetet och att beslutsfattare, patienter och olika professioner inom hälso- och sjukvård möts under samma tak.

Förutom nationell och internationell expertis, finns möjlighet att ta del av ett 80-tal förbättringsarbeten/seminarium som spänner över många olika sektorers arbete för jämlik hälsa och vård. Extra stort fokus ligger på lärande nätverk och partnerskap med patienter i vården.

Nationella och internationella talare

Anna Nergårdh utsågs tidigare i år av regeringen till särskild utredare med ansvar att leda arbetet med att ställa om och modernisera vården med fokus på primärvården. Hon berättar om sitt arbete med ”samordnad utveckling för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården".

Göran Stiernstedt, tidigare nationell samordnare för ökat resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården, berättar om de förslag och rekommendationer som lämnats till regeringen i analysen ”Effektiv vård.”

Maureen Bisognano från IHI (Institute for Healthcare Improvement, USA) talar om ”Joy in Work” och hur glädje på arbetsplatsen skapar en hälso- och sjukvård med bättre kvalitet som är säkrare och tryggare.

Statssekreterare Agneta Karlsson från Socialdepartementet delar med sig av regeringens syn på god och jämlik hälso- och sjukvård.

Patientberättelser

Under konferensen berättar Fabian Bolin och Kim Andersson (Kim Harry) om sina möten med svensk sjukvård.

När Fabian som 28-åring fick diagnosen leukemi 2015 var han mitt uppe i en framgångsrik karriär inom finansbranschen och hade också börjat sin skådespelarkarriär. Idag har han startat webbplatsen och rörelsen WarOnCancer.com. En rörelse som vill förena hela världens cancerdrabbade.

 Kim har fått uppleva katastrofalt möte med svensk sjukvård. Vid en utlandsresa i november 2009 drabbades han troligtvis av svininfluensa. Det höll till slut på att kosta honom livet, men tog istället hans ben och rörelseförmågan i armarna. I år kommer han till Utvecklingskraft/Nationell HFS-konferens för att berätta sin historia. Den handlar om tankar om livet, det ovärderliga i ett gott bemötande och massor med humor!

Medierna är välkomna!

Medierna är välkomna att vara med under hela eller delar av konferensen.

Tid: Tisdag 30 och onsdag 31 maj 2017

Plats: Elmia, Jönköping

Mer information och detaljerat program

Tillsammans för en god och jämlik hälsa (Region Plus, nytt fönster)(Extern länk) 

Kontakt

Region Jönköpings läns utvecklingsenhet, Qulturum (Region Plus, nytt fönster)(Extern länk)