Pressinbjudan 9 juni 2017: Invigning av rehabiliteringsmedicinska klinikens verksamhet i Värnamo

Rehabiliteringsmedicinska klinikens dagrehabilitering på Värnamo sjukhus invigs fredag 9 juni 2017.

Rehabiliteringsmedicinska kliniken startade i januari 2017 teambaserad dagrehabilitering på Värnamo sjukhus. Verksamheten riktar sig till personer i arbetsför ålder med hjärnskada (inklusive stroke), ryggmärgsskada, multiproblematik efter sjukdom eller skada, annan neurologisk sjukdom eller skada, samt personer med benamputation som har behov av teambaserade rehabiliteringsinsatser. 

Verksamheten på Värnamo sjukhus är en del i klinikens arbete med att skapa jämlik teambaserad dagrehabilitering över länet. Nu invigs verksamheten officiellt.

Program

Vi bjuder in till invigning med medverkan av Mia Frisk, ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård, samt företrädare för rehabiliteringsmedicinska kliniken.

Välkommen till invigning!

Medierna hälsas välkomna till invigning och rundvandring i dagrehabiliteringens lokaler.

Tid: Fredag 9 juni 2017 klockan 10–12
Plats: Värnamo sjukhus, plan 2, i samma lokaler som rehabiliteringscentrum

Kontakt

Malin Hegen
Enhetschef dagrehabilitering Värnamo
malin.hegen@rjl.se
010-242 26 01