Pressinbjudan: Internationella strokedagen 9 maj lär AKUT-testet

Tisdag 9 maj är internationella strokedagen, då kunskap sprids om en av våra största folksjukdomar med nära 30 000 drabbade per år. På de tre sjukhusen i Region Jönköpings län ges information om stroke och AKUT-testen.

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning. Medelåldern för insjuknande i stroke är 75 år, men hela 20 procent av de drabbade är under 65 år. Stroke är den sjukdom som kräver flest vårddagar inom den somatiska (kroppsliga) sjukvården i Sverige. Internationellt är stroke den största orsaken till invaliditet och den tredje största orsaken till död. Ungefär 80 miljoner människor i världen lever med konsekvenserna efter stroke.

Årets tema är AKUT-testet, för att rikta uppmärksamhet mot och belysa vikten av att känna igen symtomen på stroke så att den drabbade snabbt får vård.

Ansikte: Ansiktsförlamning? Le och visa tänderna. Är personen sned i ansiktet? Hänger mungipan? RING 112

Kroppsdel: Förlamning i en arm? Lyft armarna och håll kvar i 10 sekunder. Har personen tecken till svaghet/förlamning i någon arm? RING 112

Uttal: Svårigheter att tala, läsa eller förstå tal? Säg meningen: “Det är vackert väder idag”. Har personen svårt att hitta ord, säga rätt ord eller talar sluddrigt? RING 112

Tid: Symtomen kommer plötsligt och måste behandlas snabbt!

Media är välkomna att besöka något av länets tre sjukhus för att uppmärksamma Internationella strokedagen:

Plats: Länssjukhuset Ryhov, huvudentrén. Vårdmedarbetare berättar om stroke och AKUT-testet.
Tid: 09:00-15:00

Plats: Centralhallen, Värnamo, sjukhus. Medarbetare från strokeenheten på Värnamo sjukhus finns i centralhallen och informerar om AKUT-testet och erbjuder blodtryckskontroll. Tid: 10:00-13:00

Plats: Höglandssjukhuset, Eksjö, entrén, Tallvägen. Vårdmedarbetare informerar om AKUT-testet och svarar på frågor om stroke.
Tid: 09:30-11:30 och 13:00-15:00