Pressmeddelande 18 maj 2017: Koreanskt logistikföretag etablerar sig i Vaggeryds kommun

Det globala Koreanska logistikbolaget Pantos Logistics som erbjuder tjänster inom logistik och distribution kommer att etablera en distributionshub för Norden med verksamhet i Vaggeryds kommun.

Etableringen innebär att Pantos Logistics startar sin verksamhet i hyrda lokaler i Vaggeryd i juni 2017 för att bli en distributionshub för kommande kunders breda sortiment av konsumentprodukter.

– Vi är glada att kunna meddela att vi har etablerat vår första verksamhet i Norden i tillägg till vårt världsomspännande och omfattande logistiknätverk, säger Woojung Kim, Logistics Team Manager, Pantos Logistics. 

Vaggeryds näringslivsråd, som ägs av Vaggeryds kommun och det lokala näringslivet, deltar i processen med praktisk hjälp för att möjliggöra denna etablering. Initialt handlar det om ett tiotal arbetstillfällen, men med möjlighet till utveckling av etableringen.

– Pantos Logistics etablering är det första resultatet av det samarbetsavtal som Region Jönköpings län och länets 13 kommuner tecknade med Business Sweden i syfte att attrahera utländska investeringar till Jönköpings län 2 februari 2017. Det innebar vidare att Region Jönköpings län officiellt blev en Regional Partner till Business Sweden, säger Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län.

Business Sweden hjälper internationella företag att hitta investeringsmöjligheter i Sverige. Samarbetsavtalet innebär att de näringslivskluster som finns i Jönköpings län får hjälp av Business Sweden att attrahera internationella företag, vilket bidrar till att stärka länets näringsliv och attraktionskraft. Här är då samarbetet med en regional organisation nödvändigt för att hantera inkommande förfrågningar om utländska investeringar och etableringar i regionen.

Kontakt:

Woojung Kim, Logistics Team Manager,
Pantos Logistics,
073-9295637
e-mail: woojung.kim@pantos.com

Ulrika Geeraedts
regional utvecklingsdirektör
Region Jönköpings län
072-2356559

Tommy Eriksson
projektledare
Region Jönköping län
070-2016738

Kenneth Karlsson
Vaggeryds näringslivsråd
070-6620526