Pressmeddelande: Företagsjouren i Region Jönköpings län och Region Östergötland går samman

Ett företag som hamnar i svårigheter kan söka hjälp hos Företagsjouren. Totalt 450 företag har fått hjälp i Jönköpings län och Östergötlands län, vilket resulterat i minst 1 500 räddade jobb. Nu går verksamheterna samman i gemensam organisation.

– Samgåendet innebär att vi kan bli effektivare i vårt huvuduppdrag, att rädda företag och arbetstillfällen, säger Göran Qvarnström, projektledare i Region Jönköpings län.

Företagsjouren är en neutral samtalspartner med tystnadsplikt för företag i svårigheter, med fokus på små och medelstora företag som drabbats av olika problem.

Ekonomiska problem dominerar stort, men här finns också bland annat ägarfrågor, personalfrågor och problem med leverantörskontakter eller avtal.

Små företag dominerar

Bland de hjälpsökande dominerar företag med upp till fem anställda, till stor del inom tillverkningsindustri, men också handel och andra branscher.

I Jönköpings län startade Företagsjouren våren 2009.

– Det var efter finanskrisen 2008. Många bolag råkade illa ut, särskilt underleverantörer, och fick inga order, säger Göran Qvarnström.

Sedan 1 januari 2017 är Företagsjouren i Region Jönköpings län en permanent verksamhet. När nu gemensam organisation bildas med Företagsjouren i Region Östergötland blir verksamhetsområdet de företag och verksamheter som finns i 26 kommuner.

Uppdragen till Företagsjouren kommer ofta från kommunala näringslivschefer, banker, revisorer eller redovisningsbyråer.

”Vi startar förändringsarbete”

– När ett företag kommit in i en negativ trend, är det vår uppgift att starta ett förändringsarbete, att vända till en positiv utveckling, förklarar Göran Qvarnström.

Det sker genom att Företagsjouren ställer en diagnos på företaget, tar fram en handlingsplan och hjälper till med kontakter och förhandlingar med till exempel leverantörer, banker och myndigheter.

– Vi har en rad olika specialistkonsulter som vi kan koppla in, som till exempel egna rådgivare, advokater, revisioner eller psykologer. Vi har också en rådgivare för de gröna näringarna med fokus på att hjälpa lantbruksföretagare som bland annat har mjölkproduktion, säger Göran Qvarnström.

Med detta stöd är det många olika företag som lyckats komma på fötter igen, undan hot om konkurs.

1 500 arbetstillfällen har räddats

De senaste åtta åren har drygt 450 företag med nästan 5 000 anställda i de båda länen fått hjälp av Företagsjourerna. Majoriteten av företagen har kunnat leva vidare, vilket gjort att över 1 500 arbetstillfällen räddats. Under åren har Företagsjouren i de två länen även varit med och startat 25 nya företag!

– Detta är ett stimulerande och spännande arbete. Det ger stor tillfredsställelse att kunna hjälpa ett företag på fötter igen, säger Göran Qvarnström.

Läs mer:

Företagsjouren i Jönköpings län och Östergötlands län