Primärvårdens arbete med äldre granskat

Conny Rapp, en av de 25 granskarna, uppvaktar Roland Lundgren från Aroma och Birgitta Karlsved och Christina Stjärndahl från Rosenhälsan med blommor.
Conny Rapp, en av de 25 granskarna, uppvaktar Roland Lundgren från Aroma och Birgitta Karlsved och Christina Stjärndahl från Rosenhälsan med blommor Foto: Johan W Avby

Kontinuitet, enkel tillgänglighet med direktnummer, drop-in och att bli igenkänd, är några viktiga frågor för de äldre patienterna. Hur primärvården tar hand om denna patientgrupp har fyra pensionärsorganisationer granskat under ett år.

– Vi jobbar för att det skapas äldrevårdsmottagningar där alla som är över 75 år, och vill, blir inskrivna. Vi ser att 15-20 av de vårdcentraler som vi har granskat är på gång med detta, men många inväntar beslut från Region Jönköpings län för att starta sådan verksamhet, säger Kjell Lindström, distriktsläkare och distriktsordförande för SPF Seniorerna i Jönköpings län.

Han har lett den granskning som fyra pensionärsorganisationer gjort under ett år för att besvara frågan: Hur bra är vårdcentralerna för äldre?

Stor poängspridning

Resultatet visar stor spridning i den granskning som gjorts, från 26 upp till 86 poäng, av 100 möjliga.

– Vi visste innan att det varierade, men kanske inte att skillnaden var så här stor. Men en del som hamnar lågt i poäng anger svårighet med läkarbemanningen och kontinuiteten som orsak, säger Kjell Lindström.

Bakgrunden till granskningen är att andelen äldre invånare ökar kraftigt.

– Andelen invånare över 80 år kommer att öka med 60 procent under en tioårsperiod, och det är viktigt att sjukvården tänker på detta. Vi vill utveckla vården för de som är födda på 1920- och även 30-talet, så att vi skapar trygghet, de mår bättre och konsumerar mindre sjukvård. Samtidigt får primärvården ett allt större ansvar för att samordna insatserna, säger Kjell Lindström.

Två vårdcentraler i topp

Två vårdcentraler, Aroma i Vetlanda, och Rosenhälsans vårdcentral i Huskvarna, hamnar i topp på 87 respektive 86 poäng.

Arbetet på de två vårdcentralerna har många likheter, med patientansvarig läkare, direkttelefon till vårdsamordnare/äldresköterska, genomgång av läkemedelslistor och mycket annat.

"En viktig patientgrupp"

– Det är hedrande att arbetet uppskattas. För oss är detta en viktig patientgrupp. Det är också viktigt att det är de medicinska prioriteringarna gäller, säger Roland Lundgren, distriktsläkare på Aroma.

– Vi upplevde att äldre människor var en utsatt grupp. De sökte vård ofta och fick träffa olika vårdpersonal, säger Birgitta Karlsved, vårdenhetschef på Rosenhälsan, som startade sin äldremottagning 2015.

Läs mer om undersökningen och se filmad intervju:

Primärvårdens arbete med äldre granskat