Region Jönköpings län deltog i totalförsvarsövning

Narkosläkare Christer Oldin (i mitten) går runt bland skademarkörerna och gör en prioritering av det medicinska omhändertagandet.
Narkosläkare Christer Oldin (i mitten) går runt bland skademarkörerna och gör en prioritering av det medicinska omhändertagandet. Foto: Mikael Bergström
Narkosläkare Christer Oldin (i mitten) går runt bland skademarkörerna och gör en prioritering av det medicinska omhändertagandet. Första anhalt för de skadade efter ammunitionsexplosionen är det stora sjukvårdstält som byggts upp på skadeplatsen. Här ges den första livräddande och stabiliserande behandlingen inför transport till sjukhus i denna stora totalförsvarsövning.

En lastbil med ammunition välter på perrongen när den ska flytta över sin last till järnväg – med explosion och döda och skadade som följd. Det var scenariot när Försvarsmakten genomförde en stor övning 12 och 15 maj 2017 tillsammans med bland andra Region Jönköpings län.

I övningen, som arrangerades av Swedec, Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum i Eksjö, deltog ett stort antal verksamheter för att tillsammans träna på det samarbete som är nödvändigt vid en stor olyckshändelse.

När ammunitionsröjningsgrupper från Försvarsmakten och polisens bombgrupp hade säkrat området kunde räddningstjänst och ambulanspersonal arbeta med att ta hand om skadade och avlidna, i det här fallet skademarkörer från Hemvärnet och Brinellgymnasiet i Nässjö.

”Vi tränar samverkan”

– Detta är en totalförsvarsövning med fokus på ammunition som hamnar på fel plats. Här tränar vi samverkan för att få upp ögonen för att detta kan hända när som helst, säger Håkan Johansson, övningsledare från Swedec.

Region Jönköpings län deltog med bland annat ambulanssjukvården och narkosläkare. Skademarkörerna togs om hand i ett sjukvårdstält för akuta insatser och stabilisering, för vidare transport till sjukhus.

Särskild sjukvårdsledning aktiverad

På Höglandssjukhuset i Eksjö fanns den särskilda sjukvårdsledningen aktiverad, med syfte att träna det arbete som krävs för att sjukhuset ska klara av att ta emot allvarligt skadade patienter.

– Vår uppgift är att se till att sjukhuset har kapacitet att ta emot skadade personer utan att göra avkall på den medicinska kvaliteten, och det har vi klarat. Det är jättenyttigt att öva ett sådant här scenario. Vi lär oss tillsammans genom att samverka, säger Thomas Johansson, verksamhetschef för akutkliniken och stabschef i den särskilda sjukvårdsledningen.