Region Jönköpings län lärde ut varningstecknen på stroke

Sök vård snabbt vid misstanke om stroke! Det var budskapet på Höglandssjukhuset när Nationellastrokedagen uppmärksammades. Margareta Björkman, Höglandets strokeförening, Linda Jansson, sektionsledare, Katarina Andersson, vårdenhetschef och Emma Ekegren, arbetsterapeut informerade besökarna om bland annat AKUT-testet.
Sök vård snabbt vid misstanke om stroke! Det var budskapet på Höglandssjukhuset när Nationella strokedagen uppmärksammades. Margareta Björkman, Höglandets strokeförening, Linda Jansson, sektionsledare, strokeenheten, Katarina Andersson, vårdenhetschef och Emma Ekegren, arbetsterapeut informerade besökarna om bland annat AKUT-testet. Foto: Mikael Bergström

Tisdag 9 maj, Nationella strokedagen, lärde Region Jönköpings län ut varningstecknen på stroke, och hur viktigt det är att snabbt söka vård vid misstanke. I sjukhusens entréhallar fick allmänheten lära sig mer om stroke och det viktiga AKUT-testet, för att upptäcka tecknen på stroke.

–Vårt budskap är att stroke är detsamma som hjärtinfarkt – men i hjärnan. Tiden är jätteviktig. Men vi vet att människor ibland väntar för länge med att söka vård, säger Katarina Andersson, vårdenhetschef på strokeenheten, medicin- och geriatrikkliniken, Höglandssjukhuset i Eksjö.

Hon fanns på plats i entréhallen tillsammans med bland andra sektionsledare Linda Jansson och arbetsterapeut Emma Ekegren för att sprida kunskap om stroke.

I dag finns en välsmord och snabb process för den som söker sjukvården med symptom på stroke.

Flera spår att välja på

– Vi  ansvarar för hela den akuta processen, från att ambulans kommer till patienten, gör bedömning och sedan larmar oss på avdelningen. Som strokekoordinator har jag flera spår att välja på, säger Linda Jansson

Det första är Rädda hjärnan spåret- de patienter som kan vara aktuella för trombolysbehandling. Vet man att patienten når sjukhuset inom 4 1/2 timme efter första symptom, blir det direkttransport till röntgen för undersökning, samtidigt som stroketeamet aktiveras. Visar det sig handla om en blodpropp i hjärnan sätts propplösande behandling, så kallad trombolys, in direkt. Här skall allt gå så snabbt som möjligt och tiden mäts i begreppet ”door-to-needle”, alltså tiden från det att patienten kommer in genom sjukhusets dörr, tills trombolysbehandling startar.

Mediantid på 36 minuter

– Vi har en mediantid på 36 minuter 2016, men rekordet är 16 minuter, säger Linda Jansson

Är inte detta spår aktuellt på grund av att det gått för lång tid eller att orsaken är en blödning, blir det istället transport av patienten direkt till strokeenheten, så kallad ”fast track” för fortsatt bedömning och vård.

– Vi jobbar mycket för att patienten ska komma till rätt vård direkt. Det innebär till exempel att vårdcentralerna ofta också ringer oss direkt. Vårt mål är att bli bäst i Sverige på strokevård, säger Katarina Andersson.

Under 2016 behandlade Höglandssjukhuset 256 patienter med stroke, nästan samtliga på strokeenheten. Av dessa fick 21 patienter trombolysbehandling. Dessutom hade man 117 patienter med så kallad TIA-diagnos, en varningssignal för risk för stroke.

Orsak till TIA-attack utreds

 

–  Den som fått en TIA-attack utreds och läggs i de flesta fall in. Vi kollar halskärl, gör hjärnröntgen och tar blodprover för att försöka hitta källan. Vi kopplar också upp patienten med så kallad telemetri för att undersöka hjärtat. Förmaksflimmer och högt blodtryck är några av de främsta orsakerna till stroke, och det går att behandla med läkemedel, och på det sättet minska risken för stroke, förklarar Linda Jansson.

Efter det akuta skeendet börjar den viktiga rehabiliteringen snabbt, där en rad yrkesgrupper arbetar i team runt patienten.

– De som behöver rehabilitering när de är inlagda får förstås det – från första dagen. Men den bästa effekten på rehabiliteringen är i hemmiljön. En viktig framgångsfaktor är att ha tidig understödd hemgång. Vi från strokeenheten följer upp och tränar en del patienter hemma i nära samverkan med personal från primärvård och kommun, säger Katarina Andersson.

Läs mer:

Region Jönköpings län lärde ut varningstecknen på stroke