Region Jönköpings län trycker på i frågan om viktiga järnvägsinvesteringar

Region Jönköpings län har i en skrivelse kontaktat Trafikverkets generaldirektör för att lyfta angelägna frågor i den pågående infrastrukturplaneringen.

– Vi är bland annat bekymrade över vad som kommer hända med de nya stambanorna, där den senaste tidens utspel kan leda till att man missar målet med att bygga ihop Sverige, säger Malin Wengholm, regionråd (M) och regionstyrelsens ordförande. Därför uppmanar vi Trafikverket att fortsätta fokusera på helheten i systemet.

Jönköpings län har ett strategiskt läge i södra Sverige, vilket medför att en utbyggd infrastruktur i vår region har betydelse för att nå nationella mål om klimat, punktlighet och tillförlitlighet i järnvägstrafiken.

– I detta sammanhang är satsningar i vårt område av betydelse för hela landet, påpekar Rune Backlund, regionråd (C) ordförande i nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö. Vi bidrar med en tredjedel av kostnaden för den här investeringen, och vill nu att staten står för sin del.

Region Jönköpings län pekar på behovet av ökad kapacitet och standard på länets regionala järnvägar, framför allt Jönköpingsbanan och sträckan Värnamo-Vaggeryd-Nässjö/Jönköping, det så kallade Y:et.

– Dessa investeringar är nödvändiga för att kunna utveckla tågtrafiken både vad det gäller godstransporter och personresor, konstaterar Carina Ödebrink, regionråd (S) och andre vice ordförande i regionstyrelsen.

Läs mer: Skrivelse till Trafikverkets GD juni 2017 (pdf-dokument) (pdf)