Region Jönköpings län välkomnar nya infrastrukturinvesteringar

Under torsdagen presenterade Trafikverket sitt förslag till nationell plan för infrastrukturåtgärder för åren 2018–2029. Flera av de satsningar som Region Jönköpings län har prioriterat finns med i planförslaget.

– Vi har varit mycket tydliga med våra prioriteringar och det har gett ett positivt resultat, säger Rune Backlund, regionråd (C) och ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö. Vi har fått igenom satsningar på elektrifiering och hastighetshöjning på järnvägen Värnamo-Vaggeryd-Jönköping/Nässjö och på Jönköpingsbanan, något som är väldigt viktigt för såväl pendlare som näringsliv i Jönköpings län

– Åtgärderna på väg 40 österut från Nässjö finns också med i planen. Dessutom pekas kapacitetsproblemen och de långa restiderna mellan Jönköping och Borås ut som en brist, något som ger förhoppning om att väg 40 mot Ulricehamn kommer att finnas med i nästa nationella plan, säger Carina Ödebrink, regionråd (S).

Fokus på helheten

Region Jönköpings län har även kraftfullt drivit frågan om nya stambanor där helheten har varit i fokus. I Trafikverkets planförslag är Ostlänken och sträckan Lund-Hässleholm med, men nya etapper beräknas inte kunna byggstartas förrän efter 2029 och då med sträckan Linköping-Tranås/Aneby först i tur.

– Det är mycket bekymmersamt att Trafikverket inte fokuserar på helheten, säger Malin Wengholm, regionråd (M) och regionstyrelsens ordförande. Dessutom pratar man om en lägre hastighet på hela systemet, 250 km/h, något som förstås är negativt för restiderna. Samtidigt uttrycker Trafikverkets generaldirektör att utbyggnaden av det nya järnvägssystemet skulle gå snabbare med en annan finansieringsform, något som också Region Jönköpings län hävdar.

Strategiskt läge

– Jönköpings län har ett strategiskt läge i södra Sverige, och en utbyggd infrastruktur här har också nationell betydelse, menar Rune Backlund. Infrastrukturinvesteringar i Jönköpings län gör det lättare att nå nationella mål om klimat, punktlighet och tillförlitlighet i framförallt järnvägstrafiken.

– Idag har Trafikverket presenterat sitt förslag till ny transportplan, under remissperioden fram till 30 november kommer vi att slipa vår argumentation på de punkter där vi inte är helt nöjda, säger Rune Backlund.

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 - remissversion 2017-08-31 (Trafikverket)(Extern länk)

Kontakt

Rune Backlund
regionråd (C) och ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
rune.backlund@rjl.se
010-242 40 13, 070-279 61 57

Carina Ödebrink
regionråd (S) och 2:e vice ordförande i regionstyrelsen
carina.odebrink@rjl.se
010-242 40 22, 070-217 60 76

Malin Wengholm
regionråd (M) och regionstyrelsens ordförande
malin.wengholm@rjl.se
072-531 80 96, 010-242 40 37