Regionfullmäktige 20 juni 2017

Nu är handlingarna till regionfullmäktiges sammanträde 20 juni publicerade: