Singapores hälsominister studerade hälso- och sjukvården i Jönköpings län

Singapores hälsominister Gan Kim Yong besökte bland annat självdialysenheten på Länssjukhuset Ryhov, och fick en pratstund med Andreas Malm från Huskvarna, självdialyspatient sedan ett år tillbaka.
Singapores hälsominister Gan Kim Yong besökte bland annat självdialysenheten på Länssjukhuset Ryhov, och fick en pratstund med Andreas Malm från Huskvarna, självdialyspatient sedan ett år tillbaka. Foto: Johan W Avby
Singapores hälsominister Gan Kim Yong besökte bland annat självdialysenheten på Länssjukhuset Ryhov, och fick en pratstund med Andreas Malm från Huskvarna, självdialyspatient sedan ett år tillbaka. Gan Kim Yong, hälsominister i Singapore, och Håkan Jevrell, Sveriges ambassadör i Singapore, ville veta mer om hur självdialys fungerar, en av många verksamheter som de besökte under två dagar i Jönköpings län.

Under två dagar, 16-17 maj 2017, har Gan Kim Yong, hälsominister i Singapore, och hans medarbetare gjort studiebesök i hälso- och sjukvården och äldrevården i Jönköpings län för att hämta idéer och få inspiration till den starka utvecklingen av sjukvården i Singapore.

Det är fantastiskt trevligt att Singapores hälsominister kommer på besök. Detta är en följd av flera års samarbete mellan hälso- och sjukvårdsorganisationer i Singapore och oss, säger Göran Henriks, utvecklingsdirektör i Region Jönköpings län. Vi har de senaste 7-8 åren haft grupper från Singapore vid den Microsystemfestival som vi arrangerar varje år. De är lika intresserade varje gång att komma ut och se våra verksamheter och det fantastiska arbete som pågår. Denna gång är de särskilt intresserade av att se integrationen mellan vår hälso- och sjukvård och kommunernas arbete, särskilt för äldre.

Besökt olika verksamheter

Under de två dagarna har gruppen från hälsoministeriet fått en rad föreläsningar om Region Jönköpings läns arbete och besökt verksamheter som bland annat strokeenhet, operation- och intensivvård, självdialys, rehabiliteringsmedicin, familjecentral, primärvård och flera kommunala verksamheter.

"Esther"-arbetet lockar

Med i gruppen är bland andra Håkan Jevrell, Sveriges ambassadör i Singapore:

–  Singapores regering har länge sökt sig ut för att finna lösningar för att utveckla landet. Det har uppenbart varit framgångsrikt. Sedan 1965 har landet till exempel gått om Sverige ekonomiskt. De försöker inventera på vilka ställen på jorden som det händer saker som är relevanta att ta hem till Singapore. Då är Sverige och Region Jönköpings län ett mycket intressant mål. Bland annat är det ert arbete med ”Esther” som lockar, säger han.

Fotnot:
Esthernätverk är ett samarbete mellan kommunerna, primär- och slutenvården. I nätverket finns patienter, brukare samt Esthercoacher som ett naturligt stöd i utvecklingsarbetet.