Smart Housing att bygga höga hus i trä

Cirka 60 lägenheter i det nya stora området Kungsängen på gränsen mellan Jönköping och Huskvarna byggs som flervåningshus i lamellpressat trä och med en färgsättning inspirerad av Nyhavn i Köpenhamn. Detaljplanen för Kungsängen strävar efter att skapa ett bostadsområde med trähuskaraktär.
Cirka 60 lägenheter i det nya stora området Kungsängen på gränsen mellan Jönköping och Huskvarna byggs som flervåningshus i lamellpressat trä och med en färgsättning inspirerad av Nyhavn i Köpenhamn. Detaljplanen för Kungsängen strävar efter att skapa ett bostadsområde med trähuskaraktär. Foto: Johan W Avby

Det luktar trä i lägenheten. De djupa fönsternischerna avslöjar tjocka väggar – av trä. Det nybyggda huset på Kungsängsområdet i Jönköping är det första flervåningshuset i trä i Jönköpings län i modern tid, ett exempel på målet med det stora projektet Smart Housing Småland.

Huset i Jönköping är byggt av stora block i lamellpressat trä i både väggar och golvbjälklag. På insidan är väggblocken klädda med gips, på utsidan försedda med tjocka isolerskivor, läkt och stående träpanel, ändspontat så att inga skarvar syns. De stora balkongerna är också helt i trä. Ur miljösynpunkt är trä ett sunt material, med lägre koldioxidutsläpp i produktionen och låg energiförbrukning.

Flervåningshus i trä och glas är målet

Innovativa flervåningshus i trä och intelligenta glasmiljöer är det övergripande målet med Smart Housing Småland, SHS, ett omfattande projekt som startade 2013 då statliga Vinnova utsåg SHS till en så kallad ”Vinnväxt-miljö”, och finansiering med cirka 50 miljoner kronor under tio år.

– De nya husen på Kungsängen är ett bra exempel på modern träbyggnadsteknik och det första höga hus i trä i Jönköping sedan 1880-talet. Det är moderna flerbostadshus tillverkade i massivträteknik, säger Mikael Pekkari, samordnare för branschprogrammet Träregion Småland och en av initiativtagarna till SHS. Trähus kan byggas högeffektivt i fabriker som ofta finns i Jönköpings län, vilket skapar jobb och utveckling.  Att bygga i trä är också oändligt mycket mer energieffektivt än stål och betong – med mindre koldioxidutsläpp och lättare att frakta.

Region Jönköpings län bidrar med finansiering och att göra projektet känt i utvecklingsarbetet. Dessutom pågår arbetet att ta fram en skogsstrategi med övriga smålandslänen.

”Händer saker vid samverkan”

– När samhälle, näringsliv och akademi samverkar händer det saker. Om några år kommer SHS att omsätta 30 miljoner per år i form av finansiering eller eget arbete, säger Mikael Gustafsson, sakkunnig i näringslivsfrågor på Region Jönköpings län. För oss är detta ett viktigt område att arbeta med ur hållbarhetssynpunkt. Att bygga med trä och planglas ger en rad fördelar.

Läs mer:

Smart Housing att bygga höga hus i trä