Specialister på hjärtvård höll internationell konferens i Jönköping

Bengt Fridlund och Jan Mårtensson, professorer i omvårdnad vid Hälsohögskolan i Jönköping, var mycket glada över att ha den internationella konferensen EuroHeartCare på hemmaplan, där 370 deltagare från 35 länder diskuterade omvårdnad inom hjärtsjukvård.
Bengt Fridlund och Jan Mårtensson, professorer i omvårdnad vid Hälsohögskolan i Jönköping, var mycket glada över att ha den internationella konferensen EuroHeartCare på hemmaplan, där 370 deltagare från 35 länder diskuterade omvårdnad inom hjärtsjukvård. Foto: Mikael Bergström
Bengt Fridlund och Jan Mårtensson, professorer i omvårdnad vid Hälsohögskolan i Jönköping, var mycket glada över att ha den internationella konferensen EuroHeartCare på hemmaplan, där 370 deltagare från 35 länder diskuterade omvårdnad inom hjärtsjukvård. Lisbeth Johansson, forskningssköterska på Futurum, Region Jönköpings läns akademi för hälsa och vård, var en av deltagarna på EuroHeartCare, och deltog bland annat i sessioner om rehabilitering, fysisk aktivitet och kost.

Under tre dagar, 18-20 maj, var omkring 370 specialister på hjärtvård från minst 35 länder samlade i Jönköping för EuroHeartCare, en internationell konferens om hjärtsjukvård, som belyser forskningen kring både den medicinska behandlingen och den psykosociala omvårdnaden.

– Vi kände att det skulle vara otroligt intressant att få den här internationella konferensen till Jönköping. Vi har sedan några år ett starkt forskarnätverk inom hjärtvård med 35-40 personer i Jönköping, Linköping, Norrköping och Kalmar. Vi kan nu visa upp vår forskning, säger Jan Mårtensson, professor i omvårdnad vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Planerat i fyra år

Det är fyra år sedan han började planera konferensen tillsammans med huvudorganisationen European Society of Cardiology, för att ta emot de cirka 350 deltagarna; sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare inom hjärtvård och bjuda på föreläsningar och posterutställningar.

– En fantastisk arbetsinsats av många aktörer, som Destination Jönköping och Kulturhuset Spira, och positiv inställning från Region Jönköpings län, konstaterar han.

Teamwork tema

Teamwork var den röda tråden för årets konferens. En rad sessioner handlade om samarbetet kring patienten, något som till exempel ett team från Linköpings universitetssjukhus presenterade.

Här fanns också en rad nya forskningsrön, till exempel om behandlingen av hjärtsvikt och förmaksflimmer.

Men denna omvårdnadskonferens lägger förstås också stor vikt kring det psykosociala omhändertagandet av patienterna, samt deras rehabilitering och återhämtning.

”Fånga upp behov”

– Patientlagen säger att patienten ska vara med och bestämma om sin vård. Men det är inte alltid vi är bra på det. Ibland handlar det bara om att hitta det där lilla som behövs. Att fånga upp patientens behov och väcka intresse för till exempel olika utbildningsprogram, säger Bengt Fridlund, chef för forskarskolan Hälsa och välfärd vid Hälsohögskolan.  Om det till exempel är en patient som vaknar med ångest varje natt, så finns det möjlighet att göra något åt det, kanske med KBT-behandling. Vi ska stärka människans egen kraft och vilja.

Inom hjärtvården finns det förstås en rad områden där omvårdnaden och anhörigas roll är viktig. Ett seminarium handlade om hur det är att leva tillsammans med någon som har inplanterbar defibrillator, så kallad ICD.

”Ge en dräglig livssituation”

– Den rädsla man känner som partner är inte lätt att hantera. Men vårt uppdrag är att jobba för att paret får en dräglig livssituation, säger Jan Mårtensson, som nu tar över som chef för forskarskolan när Bengt Fridlund går i pension.

Forskningen om omvårdnad och vård inom det kardiovaskulära området har kommit långt inom den sydöstra sjukvårdsregionen, där Region Jönköpings län ingår.

– Vi är nog ledande i Europa här. Vid en sådan här kongress kan vi ta del oss den senaste kunskapen. Men mötena är lika viktiga. Mycket forskning får sin skjuts genom möten i olika nätverk, säger Jan Mårtensson.