Stöd för den fysiska hälsan viktigt vid psykisk ohälsa

Två deltagare fixar färskpotatisen när matlagningsgruppen träffas på kommunala Vråengården i Värnamo för att laga lunch ihop som ett led i att lära sig bra kostvanor. Maten är en av flera viktiga delar för att behålla den fysiska hälsan vid psykisk sjukdom.
Två deltagare fixar färskpotatisen när matlagningsgruppen träffas på kommunala Vråengården i Värnamo för att laga lunch ihop som ett led i att lära sig bra kostvanor. Maten är en av flera viktiga delar för att behålla den fysiska hälsan vid psykisk sjukdom. Foto: Johan W Avby
Två deltagare fixar färskpotatisen när matlagningsgruppen träffas på kommunala Vråengården i Värnamo för att laga lunch ihop som ett led i att lära sig bra kostvanor. Maten är en av flera viktiga delar för att behålla den fysiska hälsan vid psykisk sjukdom.Vi vill upptäcka personer med behov av insatser, ge dem stöd till förändring och se till att det blir varaktigt, säger Hanna Ljungman Freij, sjukgymnast och projektledare i Region Jönköpings län.

Den som har psykisk sjukdom har stor risk för sämre fysisk hälsa. Därför utvecklar Region Jönköpings län ett hälsofrämjande arbetssätt i samarbete med kommunal verksamhet.

Vi vill upptäcka personer med behov av insatser, ge dem stöd till förändring och se till att det blir varaktigt. Detta är ett hälsofrämjande arbete för att skapa en jämlik hälsa som vi vill bli bättre på tillsammans, säger Hanna Ljungman Freij, sjukgymnast och projektledare för ”Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom” i Region Jönköpings län.

Pilot startade i Värnamo

Sedan hösten 2015 tar psykosmottagningen på Värnamo sjukhus även upp patientens somatiska hälsa vid det årliga läkarbesöket. Detta eftersom många i patientgruppen också har somatiska problem som hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck, KOL eller diabetes.

Patienterna kan nu även få hjälp med livsstilsförändringar, av klinikens sjukgymnast eller kommunala aktivitetsgrupper. 

– Vi ser förändringar i matvanor och fysisk aktivitet. Vi har exempel på patienter som gått ner rejält i vikt, säger specialistsjuksköterska Anneli Skogefors.

Sprids över länet

Arbetssättet är nu permanent och sprids över hela Jönköpings län där den psykiatriska vården, primärvården och kommunal verksamhet har focus på alla invånare med psykisk sjukdom.

Det innebär till exempel att den psykiatriska vården även i Jönköping och på Höglandet utvecklar sitt arbetssätt med stöd till förändringar av levnadsvanor, läkemedelsgenomgångar med mera.

Länets vårdcentraler gör också satsningar för att nå invånare med psykisk funktionsnedsättning.

– Vi har fått hjälp av kommunens boendestödjare att identifiera den här gruppen, och bjuder genom en enkät in dem till träffar i höst för att vi tillsammans ska ta fram material kring ett enkelt hälsosamtal om kost, fysisk aktivitet, alkohol och tobak, säger Angela Eckerby, utvecklingsledare på Rosenlunds och Tenhults vårdcentral i Jönköping.

 

Läs mer:
Stöd för den fysiska hälsan viktigt vid psykisk ohälsa

Matlagningsgruppen lär sig bra kostvanor

Fotnot:
Personer med psykisk sjukdom har en överdödlighet två till tre gånger högre än hos övriga befolkningen. Personer sjuka i schizofreni kan ha en förkortad livslängd upp till 25 år.