Stöd på vägen mot svensk legitimation

Ögonläkare Zaym Albakri och apotekare Samah Alsoliman, från Syrien, ser fram emot utbildningen ”Vägen till legitimation” på Hälsohögskolan, som ska ge dem kunskap i såväl en rad olika ämnen som fördjupad språkträning.
Ögonläkare Zaym Albakri och apotekare Samah Alsoliman, från Syrien, ser fram emot utbildningen ”Vägen till legitimation” på Hälsohögskolan, som ska ge dem kunskap i såväl en rad olika ämnen som fördjupad språkträning. Foto: Mikael Bergström

Den 11 oktober startar ”Vägen till legitimation”, en hälso- och sjukvårdsutbildning med stöd i det svenska språket, för utrikesfödda med akademisk sjukvårdsutbildning. Region Jönköpings län ger i samarbete med bland annat Hälsohögskolan ett 30-tal personer stöd på vägen mot svensk legitimation.

– Detta kommer att bli väldigt bra. Jag har väntat länge på att få börja studera medicinsk svenska, säger Zaym Albakri, ögonkirurg från Syrien.

Samah Alsoliman är apotekare och kom från Syrien till Sverige för knappt två år sedan.

– Jag jobbade i två år i mitt eget apotek i Homs och undervisade också på universitetet. Nu pluggar jag för att göra det svenska kunskapsprovet om några månader. Jag har jämfört den svenska utbildningen till apotekare och tycker att mycket är likt, säger hon.

30-tal akademiker för stöttning

Zaym och Samah är två av ett 30-tal utrikesfödda akademiker med sjukvårdsutbildning, som blir den första gruppen som kommer att läsa ”Vägen till legitimation” på Hälsohögskolan i Jönköping.

Region Jönköpings län har sedan tidigare projektet ”Nyckeln till arbete” i samarbete med Arbetsförmedlingen, för att erbjuda praktikplatser inom hälso- och sjukvården. Nu skapas också en utbildning där Region Jönköpings läns akademi för hälsa och vård, Futurum, deltar.

Lär hur svensk sjukvård fungerar

– Under våren 2017 har vi sett ett behov av att ge stöttning för att nå svensk legitimation. Det var upprinnelsen till att skapa en introduktionsutbildning som också ger stöd i språket och lär ut hur svensk sjukvård fungerar, säger Agneta Björck, HR-konsult i Region Jönköpings län och projektledare.

Läs mer och se film:

Stöd på vägen mot svensk legitimation