Stort fokus på miljömässig livsmedelshantering i hållbarhetsprogram

Alla basvaror och mejeriprodukter är numera ekologiska, liksom en del kött, bland annat blandfärs, Marina Milisic och Britt-Marie Rasmussen, kokerskor på Värnamo Folkhögskola som lagar omkring 100 portioner per dag med en andel ekologiska livsmedel på cirka 50 procent.
Alla basvaror och mejeriprodukter är numera ekologiska, liksom en del kött, bland annat blandfärs, säger Marina Milisic och Britt-Marie Rasmussen, kokerskor på Värnamo Folkhögskola, som lagar omkring 100 portioner per dag med en andel ekologiska livsmedel på cirka 50 procent. Foto: Mikael Bergström

”Svekologiskt”, alltså svenskproducerat och ekologiskt, är två tydliga mål för livsmedel i Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling. Effektiva transporter och minskat matsvinn är andra viktiga områden.

Till 2020 ska 60 procent av livsmedelsinköpen i Region Jönköpings län bestå av ekologiska livsmedel, vilket kräver ett intensivt arbete från dagens nivå på cirka 40 procent. Samtidigt ska 95 procent kött, ägg och mjölk vara producerat enligt svenska lagkrav enligt programmet för hållbar utveckling.

– Det är som en palett av skärpta målsättningar. Utmaningen är nog att klara just andelen ekologiskt i kombination med svenskproducerat, säger Petter Odén, controller, område Miljö.

Ekologiskt och svenska lagkrav

Det finns en tydlig strävan inom offentlig verksamhet att öka andelen ekologiska livsmedel. Till det kommer nu också kraven på produktion enligt svenska lagkrav för djuromsorg.

– Vår ambition följer till stor del den utveckling som sker nationellt. Samtidigt är det en balansgång mellan utbudet av livsmedel som lever upp till kraven och att hantera inköpen till rimlig kostnad.

Region Jönköpings län program för hållbar utveckling har tydliga mål för bland annat livsmedel.

”Har ambitiösa mål”

– Det är väldigt positivt. Vi ligger högt redan idag med till exempel andelen ekologiskt, och dessutom har vi ett ambitiöst mål, säger Maria Cannerborg, miljöchef i Region Jönköpings län.

Värnamo Folkhögskola har länge arbetat aktivt för ekologisk mat. Många elever är numera angelägna om att äta ekologisk mat.

– Vi köper in så mycket ekologiska livsmedel som möjligt och ligger på cirka 50 procent i värde. Alla basvaror och mejerivaror är idag ekologiska, liksom en del kött, till exempel blandfärs och ibland grytbitar, säger Britt-Marie Rasmussen, kokerska på Värnamo Folkhögskola.

Fotnot:

Vecka 45 är S.M.A.R.T- vecka i de tre sjukhusrestaurangerna i Region Jönköpings län, samt restaurang Matrosen vid Rosenlunds vårdcentrum. S.M.A.R.T. står för större andel vegetabilier, mindre ”tomma kalorier”, ökad andel ekologiskt, rätt kött och grönsaker samt transportsnålt.

 

Läs mer:
Stort fokus på miljömässig livsmedelshantering (nytt fönster)