Sverigeförhandlingen på Region Jönköpings läns linje: Bygg hela systemet snabbt!

Sverigeförhandlingen presenterar sin utredning på scenen i Almedalen inför många åhörare
I Almedalen den 5 juli 2017 presenterade Sverigeförhandlingen utbyggnadsstrategin för höghastighetsjärnvägen mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Foto: Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingen presenterar sin utredning på scenen i Almedalen inför många åhörarePorträtt Rune Backlund och Malin Wengholm

Vid ett av de mest välbesökta seminarierna i Almedalen, presenterade Sverigeförhandlingen under torsdagen sitt förslag till utbyggnadsordning för de kommande höghastighetsjärnvägarna. Slutsatsen är helt i linje med Region Jönköpings hållning: Bygg hela systemet snabbt, först då får vi ut effekterna.

– Det Sverigeförhandlingen säger stämmer helt med det som presenterades på Region Jönköpings läns seminarium i går, säger Rune Backlund, regionråd (C). Bygg hela systemet, bygg det snabbt och med lånefinansiering - då når vi de fulla effekterna inom rimlig tid. Alternativet med utbyggnad via statsbudgeten är och förblir en halvmesyr.  

Färdigt system år 2035 möjligt

Sverigeförhandlingens HG Wessberg sade att han optimistiskt räknat på att utbyggnaden av nya stambanor skulle få en budgetfinansiering på fem miljarder om året. Då skulle hela systemet vara färdigt 2064. Med snabb byggstart och annan finansiering kan höghastighetsjärnvägarna vara färdiga 2035, och Sverige fortsätta att utvecklas. 

– Det var ett bra besked, kommenterar Malin Wengholm, regionstyrelsens ordförande (M). Sverigeförhandlingen visar tydligt att vi behöver en snabb utbyggnad - det är det bästa för Sverige.  

Göteborg - Stockholm prioriterad sträcka

Om regeringen fortsatt förordar en finansiering av denna infrastruktursatsning i den takt som ekonomin tillåter, är Sverigeförhandlingens förslag att man bygger färdigt en hel sträcka. Den sträcka som Sverigeförhandlingen ser som prioriterad i ett sådant läge, är sträckan mellan Stockholm och Göteborg, med en kopplingspunkt mot Södra stambanan någonstans mellan Jönköping och Linköping. 

Läs mer: Utbyggnadsstrategi för höghastighetsjärnvägen(pdf-dokument) (nytt fönster)