Tillsammans till Almedalen

Gatubild från Visby sommartid
Almedalsveckan är öppen för alla och arrangemangen på gator och torg i centrala Visby lockar inte bara deltagare från myndigheter och företag, utan även turister och semesterlediga gotlänningar.

När Sveriges största politiska mötesplats öppnar den 2 juli 2017 lyfts många av länets och Sveriges framtidsfrågor i seminarier och på mötesplatser runt om i Visby. På plats finns förtroendevalda och tjänstemän från Region Jönköpings län för att visa på möjligheterna med ett sammanhållet höghastighetssystem, berätta hur Region Jönköpings län med Tillsammans-satsningen bygger för framtidens nära vård och debattera hur skenande läkemedelskostnader ska hanteras.

– Under veckan ges många goda möjligheter till lärande och erfarenhetsutbyte, säger Agneta Jansmyr, regiondirektör. Ett gott exempel är ”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård” - ett pågående utvecklingsarbete som väcker intresse och inspirerar. Genom att vara på plats kan vi stärka nätverk, framtidsspana och bidra till vår egen och andras utveckling.

Ett helt nät för höghastighetsjärnvägen – bra för länet och Sverige

Under Almedalsveckan står Region Jönköpings län för flera egna arrangemang. Crister Fritzson, VD för SJ och Catharina Håkansson Boman, Sverigeförhandlingen, medverkar i seminariet den 4 juli om hur ett sammanhängande nät av nya stambanor för höghastighetsjärnväg driver på den regionala utvecklingen och gynnar hela Sverige.

–Just nu håller fokus på att förflyttas till att enbart handla om delsträckor i ändarna av systemet, säger Rune Backlund, regionråd (C). Men det är först med ett helt system som samhället får full nytta av den här viktiga satsningen.

Från bästa sjukhus till den bästa, nära vården

Intresset är stort för hur Region Jönköpings län arbetar med framtidsfrågor och flera medarbetare är inbjudna att medverka i seminarier under veckan. Agneta Jansmyr och Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, medverkar i flera seminarier som handlar om kunskapsstyrning, kompetensförsörjning, digitalisering och nya perspektiv på framtidens hälso- och sjukvård.

Tillsammans med Region Östergötland, Landstinget i Kalmar och Dagens Medicin bjuder Region Jönköpings län in till ett seminarium utifrån att sjukhusen i den sydöstra sjukvårdsregionen återkommande utses till landets bästa. Nu vill man utveckla den bästa, nära vården, där nästa utmaning är att i samverkan med invånare och patienter flytta fokus från vård till hälsa och från sjukhus till primärvård.

Arbetet med rehabiliteringskoordinatorer, som är en relativt ny resurs inom vården, lyfts vid ett eget seminarium under veckan.  Rehabkoordinatorer är en funktion som Region Jönköpings län sedan några år, med goda erfarenheter, använder för koordinering och stöd för patienten vid sjukskrivning och rehabilitering.

Goda exempel på kommunal samverkan

Inom ramen för Kommunal utveckling står Region Jönköpings län också värd för två intressanta seminarier om hur länets tretton kommuner agerar för att få till en god samverkan. Här delger man erfarenheter och lärdomar av att ha samlat länets forsknings- och utvecklingsarbete inom socialtjänst, skola och fritid under samma tak.

Många möten, många möjligheter

Svenskarna blir fler och äldre, samtidigt som behandlingarna blir allt bättre – och dyrare. Malin Wengholm, regionstyrelsens ordförande, medverkar i Dagens Medicins seminarium den 4 juli om ökande läkemedelskostnader och möjligheten till en bättre och klokare användning av mediciner.

– En ansvarsfull läkemedelsanvändning är en av många viktiga frågor som vi får tillfälle att mötas kring, säger Malin Wengholm. Men här ges också utrymme till många värdefulla diskussioner, möjlighet att påverka beslut och sätta Jönköpings län ännu tydligare på kartan.  

Mer information: Program för Almedalsveckan 2017(Extern länk)
För att se Region Jönköpings läns medverkan samlat, skriv ”Region Jönköpings län” i sökrutan.