Trygghet och högre tillgänglighet med mobila uppföljningsteam

Kvinna i förgrunden samt man och kvinna i bakgrunden, utomhus.
Vårt mål är alltid att patienten ska känna sig trygg att successivt klara mer och mer själv, säger Ann-Marie Karlsson. Hon är en av skötarna i det framgångsrika mobila uppföljningsteamet på psykiatriska kliniken i Värnamo. Genom att teamet stöttar med hembesök får patienterna större förutsättningar till ett självständigt liv – vilket resulterar i trygghet och högre tillgänglighet. Foto: Johan W Avby

Snabbare behandlingsresultat och färre patienter som läggs in igen – det är resultatet sedan psykiatriska kliniken i Värnamo vidareutvecklade öppenvården och införde mobila uppföljningsteam.

Varje tisdag får Eva Galveus hembesök av det mobila uppföljningsteamet – skötarna Gert-Ove Göransson och Ann-Marie Karlsson. De börjar alltid med en kopp kaffe och pratar om hur veckan har varit. Sedan går de igenom veckoschemat kring mat, vila och mediciner, och ger stöd i olika behandlingsmetoder. För Eva har besöken varit avgörande för hennes välmående.

– Mitt liv är helt annorlunda nu. Sedan jag fick det här stödet hemma har jag inte varit inlagd en enda gång. Innan dess blev jag inlagd flera gånger per år och under flera dagar varje gång.

Det var i september 2016 som Mossle dagsjukvård inom psykiatriska kliniken i Värnamo införde det nya arbetssättet för att öka tillgängligheten för patienterna. Det mobila uppföljningsteamet utvecklar öppenvården och är ett stöd till de patienter som skrivs ut från slutenvården. Och arbetssättet har visat sig vara framgångsrikt. Behandlingsresultaten kommer snabbare och många patienter klarar sig nu utan eller med mindre heldygnsvård.

Patienternas behov i fokus

Behoven hos patienterna skiljer sig åt. Vissa får hembesök av Gert-Ove och Ann-Marie tre gånger i veckan under en lång period. För andra räcker det med telefonkontakt. Teamet stöttar också patienterna i deras kontakt med behandlare, och följer med på vårdbesök om det behövs. Allt för att skapa trygghet.

– Målet är alltid att patienten ska känna sig trygg att successivt klara mer och mer själv. Efter ett tag kan vi minska på hembesöken och erbjuda telefonstöd och självhjälpsverktyg, säger Ann-Marie.

Gert-Ove beskriver att nyckeln till framgång i arbetssättet är att de har en väldigt nära relation med slutenvården. De besöker patienterna på avdelningen innan de skrivs ut, för att skapa en relation tidigt i patienternas vårdförlopp.

Ett mer självständigt liv

Enhetschef Kajsa Ekholm ser möjligheter i att ytterligare bygga upp öppenvården och skapa fler mobila uppföljningsteam.

– Den här formen av specialistpsykiatrisk behandling ger patienterna större förutsättningar till ett självständigt liv. Samtidigt är det utvecklande för personalen som har större frihet i att ta egna beslut. Men det krävs erfaren personal för att det ska fungera.

Sedan Eva fick stöd av det mobila uppföljningsteamet har hon kunnat avsluta sin mångåriga kontakt med samtalsterapeuten och hon har inte heller behov av lika mycket stöd när hon besöker dagvården.

– När man inte mår bra är det alltid ett hinder att åka till sjukhuset, där det är många människor – både personal och andra patienter. Jag har behov av stor trygghet och en nära relation med mina vårdgivare. Gert-Ove och Ann-Marie känner mig mer än vad jag känner mig själv, och det har gjort att jag har kunnat ta större kliv framåt nu än jag kunnat på flera år.