Utvecklingskraft blickade in i framtidens hälso- och sjukvård

Föreläsarna Margareta Kristenson, HFS-nätverk, Göran Stiernstedt, särskild utredare, Hans Karlsson, SKL , Anna Nergårdh, särskild utredare ochAgneta Karlsson, Socialdepartementet, diskuterade  med samtalsledare Boel Andersson Gäre och patientstödjarna Annika Sköld Landberg och Patrik Blomqvist  om hur patientens delaktighet och inflytande kan öka i sjukvården.
Föreläsarna Margareta Kristenson, HFS-nätverk, Göran Stiernstedt, särskild utredare, Hans Karlsson, SKL , Anna Nergårdh, särskild utredare och Agneta Karlsson, Socialdepartementet, diskuterade med samtalsledare Boel Andersson Gäre och patientstödjarna Annika Sköld Landberg och Patrik Blomqvist om hur patientens delaktighet och inflytande kan öka i sjukvården. Foto: Johan W Avby

Primärvården ska vara basen. Samarbetet behöver öka mellan stat, kommuner och landsting/regioner. Ökad tillgänglighet och ett mer proaktivt arbetssätt. Det var några av de frågor som diskuterades på årets Utvecklingskraft/Nationell HFS-konferens på Elmia i Jönköping 30-31 maj 2017.

Under två dagar samlades omkring 600 företrädare för hälso- och sjukvård i Sverige, för att under parollen ”Tillsammans” ta del av utvecklingen inom hälso- och sjukvård vid den 14:e Utvecklingskraft som Region Jönköpings län arrangerar, i år i samarbete med Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, HFS.

– Utvecklingskraft syftar till att vara en plattform där vårdens förbättringsarbete är i fokus, av de som gör jobbet. Sverige är i toppklass i medicinska resultat, men det handlar också om att skapa trygghet, delaktighet och gott bemötande. Patientens upplevelse är en avgörande, faktor, förklarade regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm i sitt välkomsttal.

Mötesplats med de goda exemplen

Regiondirektör Agneta Jansmyr pekade på hur viktigt det är med mötesplatser för alla som vill vara med och utveckla hälso- och sjukvården.

– Tillsammans kan vi skapa bättre hälsa och bättre hälso- och sjukvård för alla, sa hon.

Utvecklingskraft är mötesplatsen där deltagarna erbjuds ett stort utbud där de goda exemplen presenteras i seminarier och föreläsningar varvat med patientberättelser och posterutställningar.

Här fanns också ett stort fokus på framtidens sjukvård.

Den 7 juni kommer utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård” med sitt första delbetänkande med bland annat konsekvensanalys av en förstärkt vårdgaranti. Under ledning av särskilda utredaren Anna Nergårdh, tidigare chefsläkare i Stockholms läns landsting, ska svensk hälso- och sjukvård ställas om – med fokus på primärvård.

”Stark primärvård ger jämlik vård”

– Bästa sättet att skapa en jämlik vård är att skapa en stark första linjens sjukvård. Primärvården ska vara basen. Vi har en färdplan från akutsjukhus till nära vård på tio år. Det är snabbt, samtidigt måste det finnas en rimlig färdplan för att få engagemang, säger Anna Nergårdh, en av talarna på Utvecklingskraft.

Läs mer och se filmat inslag:

 Utvecklingskraft blickade in i framtidens hälso- och sjukvård 
 
Martin Rejler: Kvalitetsregistren kan ge mer resultat

Särskilde utredaren:Kontinuitet och sammanhållen vård ska vara ledord