Välkommen till flimmercafé på Höglandssjukhuset

Har du förmaksflimmer, vill bli tryggare med din sjukdom och bor på Höglandet? Välkommen till flimmercafé på Höglandssjukhuset i höst! Tillsammans med andra som också har förmaksflimmer träffar du läkare, sjuksköterska och sjukgymnast i grupp.

Frågorna kan vara många när man har drabbats av förmaksflimmer – är det till exempel farligt att elkonvertera flera gånger och hur vågar jag träna? Tanken är att alla dina frågor ska besvaras så att du känner dig välinformerad och tryggare med din sjukdom. Frågor och svar dokumenteras, så att du kan koncentrera dig på att fråga och lyssna.

Du får gärna ta med dig en närstående.

Nöjda deltagare

Flimmercafé har arrangerats tidigare på Höglandssjukhuset. Deltagarna har över lag varit mycket nöjda. Så här sade några av dem:

”Det är det här att man delar sin oro, man delar sin frågeställning med så många andra och man inser att alla har samma frågor. Alla har samma oro, alla har samma behov av svar. Vi är inte ensamma.”

”Informationen och kunnandet gör att man känner sig tryggare. Man vet vad man har att handskas med.”

”Den primära effekten är hos oss att vi mår bättre och kan leva på ett bättre sätt.”

Vill du vara med?

Då är du välkommen att anmäla dig! Max 16 inklusive närstående får plats per omgång.

Plats: Ulfsparresalen i Gula villan på Höglandssjukhuset i Eksjö. Det finns hiss.

Tid: Klockan 14–16.30. Första omgången: 5 september, 19 september och 3 oktober 2017. Andra omgången: 17 oktober, 31 oktober och 14 november 2017.

Kostnad: 250 kronor per tillfälle (frikort gäller).

Frågor och anmälan

Mejla medicinkliniken.hjartteamet.eksjo@rjl.se, skriv Flimmercafé i ämnesraden.
Eller ring hjärtteamet på 0381-33 55 60, fråga efter Kim eller Helene.

Sista anmälningsdag: Fredag 25 augusti 2017.

Välkommen att anmäla dig!