Värnamo sjukhus har ny sterilteknisk enhet

Undersköterska Pernilla Wahlström granskar de diskade instrumenten innan packning. I de nya lokalerna har hon och hennes kollegor flödande dagsljus och utsikt mot en blomsteräng.
Undersköterska Pernilla Wahlström granskar de diskade instrumenten innan packning. I de nya lokalerna har hon och hennes kollegor flödande dagsljus och utsikt mot en blomsteräng. Foto: Mikael Bergström

I Värnamo sjukhus stora till- och ombyggnad för operations- och intensivvård ingår också en helt ny sterilteknisk enhet, som togs i drift i slutet av maj 2017, i ljusa och luftiga lokaler. En viktig verksamhet som ser till att sjukhuset och primärvården använder instrument av högsta kvalitet.

– Det är en jätteskillnad i arbetsmiljön. Det är en så vacker tillbyggnad och ljust och fint, med dagsljus och en blomsteräng utanför fönstren, säger Bodil Kjellander, vårdenhetschef på operations- och intensivvårdskliniken.

Till steriltekniska enheten kommer alla använda instrument för att diskas och steriliseras igen. Inte bara operationsinstrument från OP/IVA, utan också från sjukhusets övriga mottagningar och från primärvården.

Omfattande dokumentation

Instrumenten kommer i så kallade galler, där ett enskilt galler kan innehålla ett stort antal instrument för ett visst kirurgiskt ingrepp.

Alla galler ankomstregistreras med hjälp av ett system med streckkoder. När ett instrument är klart för användning igen finns en omfattande dokumentation som steg för steg visar instrumentets väg genom processen.

Fördiskning och isärtagning

Alla instrument gås igenom före diskningen. Det kan behövas fördiskning av något instrument, och en del instrument ska tas isär inför diskningen.

– Detta är ett förarbete där det är viktigt att man är noggrann. Genom att vi är specialiserade lär vi oss att se hur instrument ska plockas isär. Vi har allt från vanliga pincetter till avancerade instrument för titthålsoperationer, säger undersköterskan Carina Andersson.

Efter diskning granskas alla instrument, monteras ihop och packas på nytt inför sterilisering och lagring i förråd.

En medarbetare från operationsverksamheten plockar kvällen före fram och kör in de instrument som behövs till nästa morgon. Under dagen levereras instrument ut till de olika operationssalarna i den takt som operationerna genomförs.

Toppmodern enhet

På steriltekniska enheten finns dessutom monitorer där medarbetarna kan följa operationsverksamheten och vid behov till exempel snabbt förse en operationssal med extra instrument.

I och med de nya lokalerna och den nya utrustningen har Värnamo sjukhus nu fått en toppmodern sterilteknisk enhet.

– Man kan se detta som hjärtat i ett sjukhus verksamhet, säger Bodil Kjellander.

Läs mer:
Värnamo sjukhus får ny sterilteknisk enhet