Viktigt steg mot vårdcentrum på Råslätt

Exteriör bild på blivande vårdcentrum på Råslätt.
Exteriör bild på blivande vårdcentrum på Råslätt. Foto: White Arkitekter

Region Jönköpings län fortsätter att säkra framtidens behov av hälso- och sjukvård. 29 augusti 2017 sa regionfullmäktige ja till att bygga ett nytt vårdcentrum på Råslätt i Jönköping. Går allt som planerat kan vårdcentralen, folktandvården och familjecentralen flytta in våren 2020.

Regionfullmäktige har beslutat att Råslätts vårdcentrum byggs till en kostnad om maximalt 161,5 miljoner kronor. Det innebär att vårdcentral, folktandvård och familjecentral samlas i samma byggnad. I beslutet ligger också 1,1 miljoner kronor för konstnärlig gestaltning. Den planerade ytan på cirka 6 000 kvadratmeter minskas med 300 kvadratmeter.

Första förslaget till nytt vårdcentrum togs fram 2013.

– Det känns väldigt roligt att vi nu äntligen kan fortsätta arbetet med den här viktiga investeringen, så att vi inom några år kan välkomna patienterna i nya, välanpassade lokaler, säger regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm. Lokalerna byggs enligt senaste rön när det gäller bland annat arbetsmiljö och patientsäkerhet.

Otidsenliga lokaler

Råslätts vårdcentral, som ingår i Vårdcentralerna Bra Liv, har haft sina nuvarande lokaler i över 30 år, inrymda i ett av husen i Råslätts centrum. Verksamheten är utspridd på flera våningsplan, lokalerna har byggts om och till under åren och är i huvudsak anpassade för den vård som bedrevs i slutet av 1980-talet. Tekniska system och installationer är både underdimensionerade och slitna. Det gäller även Folktandvårdens lokaler, som ligger på markplan i en byggnad vid Råslätts torg.

För att klara dagens och framtidens krav på vårdmiljö, arbetsmiljö och tillgänglighet behövs nya och flexiblare lokaler.

Bygge för framtiden

Redan i byggskedet planeras för eventuell utökning – hela fastigheten kan byggas på med ytterligare ett våningsplan. Fastigheten byggs efter de nya energikrav som gäller för 2020 och ska även kompletteras med solceller på taket.

Jönköping blir en av fyra studieorter för läkarutbildningen vid Linköpings universitet. Studenter kommer att vara verksamma vid vårdcentralen för praktiknära lärande och interprofessionella moment.