Varje Dag Räknas, är en nationell satsning för kortare väntetider och minskade regionala skillnader i cancervården. Standardiserade vårdförlopp utvecklas i cancervården. I dagsläget finns det 28 olika SVF för cancersjukdomar, tre till kommer under 2018. Del tre i Region Jönköpings läns artikelserie om SVF handlar om information till patienten inför behandling

Ingvor hade nytta av bildspel inför strålbehandlingen

Patienten Ingvor Söderberg sitter vid ett bord tillsammans med biträdande vårdenhetschef Gunilla Pettersson.
Bildspelet ger bra information, men det får gärna bli mer detaljerat för olika cancerformer, säger Ingvor Söderberg som går på strålbehandling och får en pratstund med biträdande vårdenhetschef Gunilla Pettersson (till vänster). Foto: Mikael Bergström
Patienten Ingvor Söderberg sitter vid ett bord tillsammans med biträdande vårdenhetschef Gunilla Pettersson.Onkologisjuksköterskorna Ann Lindgren och Anna Wallerius tillsammans med biträdande vårdenhetschef Gunilla Pettersson vid strålbehandlingen, onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, har varit med och producerat det bildspel på 1177.se som ger patienterna bra information om vad som händer vid en strålbehandling.

För att göra patienterna bättre informerade skapade strålbehandlingen på onkologiska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, ett bildspel som steg för steg berättar hur behandlingen går till. Genom det kan patienterna i lugn och ro läsa på för att vara bra informerade när behandlingen startar.

– Jag tittade på bildspelet när jag var opererad och skulle börja min strålbehandling. Jag tycker att det ger bra information, men skulle uppskatta om det också ger mer detaljerad information för de stora cancerformerna, till exempel för bröstcancer och prostatacancer, säger Ingvor Söderberg från Jönköping.

Hon går på strålbehandling för bröstcancer och förklarar att hon läst på mycket efter beskedet om cancer.

”Många steg med information”

– Det är många steg med information. Först ett läkarbesök på bröstmottagningen, sedan introduktion på strålbehandlingen där min kontaktsjuksköterska berättade. I slutskedet ska det bli en träff till, säger hon.

Hon upptäckte själv en knöl i bröstet, precis innan det var dags för ordinarie kallelse till mammografi.

Väntan på resultaten från de inledande undersökningarna upplevde hon som lång och plågsam tid.

– Att gå och vänta på besked är fruktansvärt jobbigt. Men när jag kom till bröstmottagningen, till operation och nu till strålbehandlingen har det gått snabbt och varit fantastiskt.

Patientinformation viktigt

Inom cancersjukvården är så kallade standardiserade vårdförlopp införda, där informationen till patienten är en viktig del.

– Efter ett sådant här besked blir man väldigt uppjagad och det står still i huvudet.  Det är ju en vanlig sjukdom och jag har väninnor och arbetskamrater som drabbats. Men man vet inte hur man reagerar när man själv drabbas.

– Jag har fått mycket information. Men det blir lätt lite korvstoppning, och man tar bara till sig lite av all information. Men jag har fått väldigt bra hjälp, bland annat genom att läsa journalen via nätet och  1177 och annat på nätet, säger Ingvor.

”Värdefullt att få se bilder”

Samtidigt skulle hon gärna också själv vilja se de undersökningsbilder som tagits.

– När jag var på ultraljudsundersökning andra gången, snurrade de på bädden så jag fick se bilden själv. Det tycker jag är väldigt värdefullt. Jag är väl lite detaljmänniska, säger Ingvor Söderberg.

Strålbehandlingen såg flera skäl för ett bildspel på 1177.

– Ibland var patienterna lite dåligt förberedda på allt som skulle hända hos oss, och all information kan vara lite överväldigande, säger biträdande vårdenhetschef Gunilla Pettersson. Dessutom nådde vi inte barn i skolåldern som är anhöriga, eller de som bor på annat håll i landet, och som vill veta vad som väntar deras anhörige.

Bildspel går lätt att uppdatera

Strålbehandlingen valde att producera ett bildspel, vilket var klart i sin första version för drygt fyra år sedan.

– Vi funderade också på en video, men det kräver mer arbete och är svårare att justera senare. Nu har vi redan haft anledning att byta ut bilder på grund av bland annat nya lokaler och utrustning, säger Gunilla Pettersson.

Resultatet är ett bildspel med 18 bilder med kort text som steg för steg beskriver hur behandlingen går till.

Patienterna tipsas om bildspelet

Patienterna får vetskap om bildspelet på flera sätt, bland annat genom informationen i ”Min vårdplan” som delas ut inför strålbehandlingen.

– Vi tycker att bildspelet uppfyller det krav som finns på patientinformation, enligt standardiserade vårdförlopp, SVF. När vi tittade på statistiken såg vi också att något fler personer tittade på bildspelet än det antal som påbörjade strålbehandling. Även vårdpersonal på andra kliniker kan ha nytta av att titta på bildspelet.

Strålbehandlingen har också diskutera att utveckla bildspelet ytterligare.

– Till exempel med fler språk, och att ha en berättarröst. Men ju fler varianter det finns, desto svårare är det att hålla det uppdaterat.

Muntlig information inför första behandlingen

Beslut om strålbehandling inleds med ett besök hos läkare och en undersökning i datortomograf som ligger till grund för en dosplanering.

– Inför den första behandlingen sitter vi ner en halvtimme och informerar om hur det går till, biverkningar, går igenom strålningen för den specifika diagnosen, alla praktiska saker och tar upp de frågor som patienten har. En del information måste sedan tas upp igen, till exempel när det uppstår biverkningar, säger Anna Wallerius, onkologisjuksköterska.

MIKAEL BERGSTRÖM

Läs mer:

1177.se: strålbehandling(Extern länk)