Ledning och stödverksamheter

Verksamhetsstöd 

Verksamhetsstöd och service samlar olika regiongemensamma servicefunktioner.

Fastighetsförvaltning

Regionfastigheter sköter regionens fastighetsförvaltning.