Regionledningskontoret

Regionledningskontoret leds av regiondirektören och har fokus på övergripande strategiska frågor samt bereder ärenden till den politiska ledningen.

På regionledningskontoret finns följande funktioner:

  • Folkhälsa och sjukvård
  • Ekonomi
  • Personal (Här ingår även arbetsmiljöenheten som är den interna företagshälsovården)
  • Kommunikation
  • Kansli
  • Regional utveckling
  • Qulturum, utvecklingsenhet
  • Futurum med ansvar för forsknings- och utvecklingsarbete samt för studenter i klinisk praktik