Verksamhetsstöd och service

Verksamhetsstöd och service, kontaktcenter, Landstinget i Jönköpings län.
När länsborna ringer 1177 för att få råd om hälsa, vård och tandvård är det hos invånarservice de hamnar. Invånarservice är ett av områdena inom verksamhetsområdet Verksamhetsstöd och service. Foto: Johan W Avby

Verksamhetsstöd och service ger länsövergripande stöd och service till Region Jönköpings läns olika verksamheter och länets invånare.

Verksamhetsstöd och service samlar kompetenser inom många olika områden. Uppgiften är att ansvara för ofta förekommande transaktioner – nödvändiga för att verksamheterna inom Region Jönköpings län ska fungera.  

Det kan handla om att se till att prisvärd sjukvårdsutrustning köps in, att det finns läkemedel, att förbrukningsvaror lätt kan beställas från ett centrallager, att bidra till en hållbar miljö, att arbetsplatserna är säkra, att fakturor betalas och att kompetenta medarbetare rekryteras.

Det kan också handla om att du som länsinvånare snabbt och enkelt kan nå vård och tandvård, att du kan få råd om du är sjuk via telefon eller att få hjälpmedel utprovade som underlättar din vardag. 

Verksamhet och service är indelat i tolv områden:

 • Ekonomi som bland annat ansvarar för Region Jönköpings läns  fakturahantering och att utveckla elektronisk handel.
 • Hjälpmedelscentralen ansvarar för Region Jönköpings läns hjälpmedelsförsörjning.
  Hjälpmedelscentralen
 • HR som stöttar verksamhetsområdesledningar inom Region Jönköpings län bland annat när det gäller personalförsörjning, arbetsrätt och löner samt arbetsmiljö och hälsa.
 • Inköp som ansvarar för Region Jönköpings läns upphandlingar av varor och tjänster.
  Inköp
 • Invånarservice som omfattar 1177 Vårdguiden på telefon, patientens direktkanal samt kontaktcenter.
  Invånarservice
 • Läkemedelsförsörjning som bland annat genom sjukhusapotek ansvarar för Region Jönköpings läns läkemedelsförsörjning.
  Läkemedelsförsörjning
 • Länstransporter som ansvarar för sjukresetransporter och godstransporter, huvudsakligen inom Region Jönköpings län samt för intern biluthyrning och försörjer regionens verksamheter med långtidshyrda fordon.
 • Materialförsörjning som ansvarar för Region Jönköpings läns materialförsörjning. 
  Materialförsörjning
 • Medicinsk teknik som bistår sjukvården med teknisk kompetens när det gäller upphandlingar, förebyggande underhåll och reparationer av medicinteknisk utrustning. Medicinsk teknik
 • Miljö som ansvarar för att Region Jönköpings läns miljöarbete bidrar till en hållbar utveckling. Inom område miljö ingår också Energikontor Norra Småland som arbetar för ökad energieffektivisering och mer förnybar energi i regionen.
  Energikontor Norra Småland
 • Regionfastigheter ska, med ambitionen att vara länets ledande och mest kompetenta fastighetsägare, skapa bra miljöer för regionens verksamheter, för patienter, medborgare och personal.
  Regionfastigheter
 • Vårdnära service som ansvarar för den del av servicen som sker i patientens närhet som städ, vaktmästeri och kost.
  Vårdnära service