Förtroende­valda politiker

Förtroende­valda politiker

Politiker pratar med varandra
Foto: Johan W Avby

Den politiska ledningen i Region Jönköpings län består av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna

Regionråd

Regionens heltidsanställda politiker kallas regionråd och ingår bland annat i regionstyrelsen. Det finns fyra regionråd från den politiska ledningen, och två från oppositionen.

Regionråd 2015-2018

 • Malin Wengholm, Moderaterna, regionråd
 • Malin Olsson, Moderaterna, regionråd
 • Mia Frisk, Kristdemokraterna, regionråd
 • Rune Backlund, Centerpartiet, regionråd
 • Carina Ödebrink, Socialdemokraterna, regionråd
 • Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna, regionråd

Vem ansvarar för vad?

Politiker från partier i den politiska ledningen har ansvar för olika områden:

 • Malin Wengholm, Moderaterna, ordförande i Regionstyrelsen 
 • Maria Frisk, Kristdemokraterna, ordförande i Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
 • Rune Backlund, Centerpartiet, ordförande i Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
 • Malin Olsson, Moderaterna, ordförande i Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
 • Jimmy Ekström, gruppledare L, ansvarig inom medarbetarfrågor och jämställdhet

Ledamöter

Regionfullmäktige har 81 ledamöter. De flesta av dem är fritidspolitiker, och sköter sina politiska uppdrag vid sidan av sina vanliga arbeten.

Ledamöter i regionfullmäktige/regionstyrelse/nämnder och övriga politiska organ(Extern länk)