Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Regionfullmäktige 2 oktober

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 9 oktober

Regionrevisionen 27 september 2018

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 28 september

Finnvedens samordningsförbund 5 oktober

Finnvedens samordningsförbund 13 september

Regionstyrelsen 25 september

Parlamentariska nämnden den 24 september

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Finnvedens samordningsförbund 13 september

Samordningsförbundet Södra vätterbygden 26 september

Regionfullmäktige 2 oktober

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, 18 september