Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Regionrevisionen 23 oktober 2019

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens presidium 30 oktober

Regionstyrelsen 24 september

Regionstyrelsen 22 oktober

Kommunalt forum 11 oktober